Menu

Cart

Általános Szerződési Feltételek

 1. A szakmai továbbképzésekre való jelentkezéseket a szervező beérkezési sorrendben fogadja el. A jelentkezés beérkezéséről a szervező e-mailben küld értesítést.
 2. Az e-mailben elküldi a szakmai továbbképzés részletes leírását, valamint a továbbképzés díjának átutalásához /befizetéséhez szükséges bankszámlaszámot.
 3. A továbbképzési szerződést a szervező e-mailben küldi el a jelentkezőnek. Az aláírt szerződést legkésőbb a továbbképzés napján, a helyszínen, még a továbbképzés megkezdése előtt jelentkezőnek át kell adnia a szervezőnek.
 4. A szakmai továbbképzésre való jelentkezést szervező csak a tanfolyam díjának beérkezését követően tudja véglegesíteni. Ameddig a továbbképzés díja nem érkezik meg szervező bankszámlájára, jelentkező továbbképzésen való részvétele nem biztosított.  
 5. Kizárólag olyan jelentkező vehet részt a szakmai továbbképzésen, aki a továbbképzés teljes részvételi díját átutalta vagy befizette.
 6. Külföldi bankból érkező utalás esetén a felmerülő banki költségek a jelentkezőt terhelik.
 7. Lemondás vagy a befizetett előleg/részvételi díj más továbbképzésre való áthelyezésének kérelme csak írásos formában fogadható el, legkésőbb a továbbképzés megkezdése előtt 7 naptári nappal, illetve a Sportrehabilitációs tréner képzésünk esetén 30 nappal! A már befizetett részvételi díjat szervező nem téríti vissza, de a jelentkező felhasználhatja azt 1 naptári éven belül a szervező bármelyik továbbképzésére való jelentkezéskor legfeljebb egy alkalommal. Szervező az áthelyezési kérelmet kizárólag olyan képzésre fogadja el, amelyre a jelentkező a kérelem benyújtásának időpontjában még nem adta le jelentkezését.
 8. Információkat kizárólag e-mailben küld a szervező, így kérjük, a továbbképzés napjáig rendszeresen ellenőrizze postafiókját!
 9. A szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lemondhassa a továbbképzést, vagy megváltoztassa annak helyszínét, időpontját vagy az oktató személyét. Ilyen esetben a jelentkezőt kártérítés nem illeti meg, de részvételi szándékát visszavonhatja, s szervező köteles a már befizetett összeget 8 napon belül visszautalni jelentkező számára.
 10. Amennyiben egy továbbképzés nem kerül megrendezésre vagy változás történik az oktató, az időpont vagy a helyszín tekintetében, a szervező e-mailben értesíti a jelentkezőket.
 11. Jelentkező a továbbképzésen saját akaratából vesz részt, az igazolás megszerzése után pedig a saját felelősségére végez kezeléseket. Jelentkezőnek az általa végzett kezelések esetleges következményeivel kapcsolatban kártérítési igénye a szervezővel és/vagy az oktatóval, az oktatást szervező társintézménnyel szemben nincs, erről kifejezetten lemond
 12. Az ÁSZF elfogadásával jelentkező hozzájárul, hogy a szakmai továbbképzéseken a szervező által készített fényképeket, hangfelvételeket vagy videókat a szervező reklám céljára szabadon felhasználhatja különféle médiafelületeken.
 13. Az ÁSZF elfogadásával jelentkező hozzájárul, hogy a szervező alkalmanként hírlevélben értesítse az újdonságokról, kedvezményekről. A hírlevélről természetesen bármikor leiratkozhat.

Bejelentkezés vagy Regisztráció